When quotations from the MBB are used for non-commercial or non-saleable media, such as church bulletins, orders of service, posters, presentation slides, and similar formats, a complete copyright acknowledgment is not required, but the initials “MBB” must appear at the end of the quotation. 13:02. 3 Sapagkat maging si Cristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan … 15 Tayong malalakas sa paniniwala ay dapat tumulong sa mahihina at huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin. 5:17-19,21; Romans 13:9 Lev. 14 Kundi bagkus isakbat ninyo ang Panginoong Jesucristo, at huwag ninyong paglaanan ang laman, upang masunod ang mga kahalayan noon. 12 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. KAMI ⭐ News Portal for Filipinos PINAKABAGONG balita at istorya ukol sa Local events, Showbiz, Sports, Politics at World news sa wikang Tagalog. ang dahilan kung bakit hindi ako matuluy-tuloy sa pagpunta sa inyo. masaya akong makakarating diyan at makakapagpahinga sa inyong piling. It looks like you’re already subscribed to Bible Gateway Plus! Footnotes. upang maging lingkod ni Cristo Jesus bilang pari sa mga Hentil. audio credited to listen.bible.is. The Bible Societies are often the only source of supply for people who could not otherwise afford the Scriptures, or who live in places far from commercial outlets. Mga Taga-Roma 13:1-4 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) 1. Sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa ikalalakas ng kanyang pananampalataya. 13 Let every soul be subject to the governing authorities. Romans 13:9 Exodus 20:13-15,17; Deut. ... 13:02. Free subscription Get the news that matters from one of the leading news sites in the Philippines. The Philippine Bible Society is a non-profit, non-stock and inter-confessional Christian organization that exists to provide people with Scriptures…. Roma 12 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Pamumuhay Cristiano. Filipino Christian Channel 15,293 views. Dapat tiyakin ng bawat isa na tama ang kanyang pasya tungkol sa bagay na ito. (06) The Holy Bible: ROMANS Chapter 1 - 16 (Tagalog Audio) - Duration: 1:26:16. Ito ang karapat-dapat na pagsamba # 1 pagsamba: o kaya'y paglilingkod. Naniniwala akong pagpunta ko riyan ay taglay ko ang masaganang pagpapala ni Cristo. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. maging si Cristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan subalit nagpaubaya; tulad ng nasusulat, “Ako ang nakaranas, paghamak sa iyong pangalan.”. For there is no authority except from God, and the authorities that exist are appointed by God. ninyo sa Diyos. Naniniwala akong pagpunta ko riyan ay taglay ko ang masaganang pagpapala ni Cristo. 50+ videos Play all Mix - Magandang Balita Biblia revised) Roma 1 YouTube Ravi Zacharias on the Christian View of Homosexuality #Apologetics - Duration: 11:22. “Kaya't sa gitna ng mga Hentil, ika'y aking pupurihin, “Magalak kayo mga Hentil, kasama ng kanyang bayan!”. Acknowledgment must appear as follows on the copyright page of printed works using the MBB text, or in a corresponding location when the MBB is quoted in other media: 1 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. Magandang Balita Biblia 9,564 views. sa tulong ng mga himala at mga kababalaghan, at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 13 ... 13 Magsilakad tayong mahinhin, gaya ng sa araw; huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. Idalangin ninyong maligtas ako mula sa mga taga-Judea na ayaw sumampalataya, at nawa'y tanggapin ng mga kapatid sa Jerusalem ang paglilingkod ko para sa kanila. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. Step 1 - Create an account or log in to start your free trial. Quotation Rights: WILL THE CHURCH GO THROUGH THE TRIBULATION? 3:13:27. To subscribe at our regular subscription rate, click the button below. To manage your subscription, visit your Bible Gateway account settings. 20:25. din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Amen. You’ve already claimed your free trial of Bible Gateway Plus. Tagalog … In this light, readers are assured that the Magandang Balita Biblia version of the Holy Bible is a faithful, understandable, and contextually appropriate translation. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 7 Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya. Magbayad kayo sa mga dapat bayaran at magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan; igalang ninyo ang dapat igalang at parangalan ninyo ang dapat parangalan. Don't have an account? Creating an account allows you to access more features and content such as: Reading the Bible is rewarding, and these plans make it easy! 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Permission requests must be directed to: translations@bible.org.ph. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. Kaya't sa mga gawaing patungkol sa Diyos, ang aking ipinagmamalaki ay si Cristo Jesus. Then you will overflow with confident hope through the power of the Holy Spirit. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) sa ngayon ay pupunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga kapatid roon. Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas-loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Wala akong pinapangahasang ipagmalaki kundi ang ginawa ni Cristo upang maakit ang mga Hentil na sumunod sa Diyos sa pamamagitan ko, sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan. Bigyang-kasiyahan ang Kapwa, Huwag ang Sarili. There are also Scriptures formatted to suit serious Bible readers (Diglot Bibles and scholarly Bible editions), for young people (student Bibles), and children (Children’s Bible and Scripture comics). Kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Cristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Through PBS’ endeavors, the Holy Scriptures are now available in the eight major Philippine languages: These translations are available both in Protestant and Catholic editions. Kapootan ninyo ang masama; makisanib kayo sa mabuti. Take notes, highlights, and favorites to share or document personal thoughts. Ang Bagong Tipan: Filipino Standard Version (FSV), Magandang Balita Biblia (with Deuterocanon) (MBBTAG-DC). Mga Romano 1:16 - Sapagka't hindi ko ikinahihiya ang evangelio: sapagka't siyang kapangyarihan ng Dios sa ikaliligtas ng bawa't sumasampalataya; una'y sa Judio, at gayon din sa Griego. Romans 13:9 Exodus 20:13-15,17; Deut. 19:18 Romans 13:14 In contexts like this, the Greek word for flesh ( sarx ) refers to the sinful state of human beings, often presented as a power in opposition to the Spirit. “Makakakilala ang hindi pa nakakabalita tungkol sa kanya. Explore the Bible. 12:17; Lu. Try it free for 30 days. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Try Bible Gateway Plus free for 30 days. Upgrade, and get the most out of your new account. Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga lugar na wala pang alam tungkol kay Cristo, upang hindi ako magtayo sa pundasyon ng iba. Ngunit ngayong tapos na ang gawain ko sa lupaing ito, at dahil matagal ko na ring gustong pumunta riyan. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa ating Panginoong Jesu-Cristo at sa pag-ibig ng Espiritu, tulungan ninyo ako sa pamamagitan ng inyong taimtim na pananalangin para sa akin. May naniniwala namang pare-pareho ang lahat ng araw. Romans 15:13 New Living Translation (NLT). Tulad ng nasusulat. 22:21; Mc. Ang Magandang Balita ay Para rin sa mga Hentil. Makakaunawa ang hindi pa nakakarinig tungkol sa kanya.”. Sinasabi ko sa inyo, si Cristo'y naglingkod sa mga Judio upang patunayang ang Diyos ay tapat, at tumutupad sa mga pangako niya sa kanilang mga ninuno. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. In all other cases, the user must first get permission from the Philippine Bible Society. Mga Romano 12:9 - Ang pagibig ay maging walang pagpapaimbabaw. The MBB is translated from the Hebrew and Greek textual bases which are recognized by many scholars worldwide as the best and most-trusted bases for translation. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos at ito ang kanilang tungkulin. It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. nilang ginawa iyon, at talaga namang dapat nilang gawin. Magandang Balita Biblia. Ipagkaloob nawa ng Diyos, na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob, na kayo'y mamuhay nang may pagkakaisa kay Cristo Jesus. Create or log in to your Bible Gateway account. Paul points out that God did not demand men have their lives straightened out before coming to Christ. All your content will be saved and you can seamlessly switch devices. Enter your credit card information to ensure uninterrupted service following your free trial. Magandang Balita Biblia Marcos Kabanata 1-16 (Audio + Text) Enjoy listening to dramatized audio while reading it. upang ang mga Hentil naman ay magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag. upang sa gayon, nagkakaisa kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Mga Romano 13:13 - Magsilakad tayong mahinhin, gaya ng sa araw; huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. What are the benefits of creating an account? Sapagkat minabuti ng mga taga-Macedonia at taga-Acaya na magpadala ng tulong para sa mga mahihirap na kapatid sa Jerusalem. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). PBS likewise makes the Scriptures available for the visually impaired and other audiences. Huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating iisipin. 2 Sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa kanyang ikalalakas. “Scripture texts are from the Magandang Balita Biblia © 2012 Philippine Bible Society, used with permission.”. 19:18; Romans 13:14 In contexts like this, the Greek word for flesh (sarx) refers to the sinful state of human beings, often presented as a power in opposition to the Spirit. 2. The next step is to choose a monthly or yearly subscription, and then enter your payment information. naisulat noon ay isinulat para sa ating ikatututo, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakasan ng loob mula sa kasulatan, magkaroon tayo ng pag-asa. Begin reading God's Word ad-free with instant access to your new online study library. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 15 ... 13 Puspusin nga kayo ng Dios ng pagasa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, ... 21 Kundi, gaya ng nasusulat, Makakakita silang mga hindi dinatnan ng mga balita tungkol sa kaniya, At silang hindi nangakapakinig, ay mangakakatalastas. Mga Romano 15:13 - Puspusin nga kayo ng Dios ng pagasa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pagasa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. PBS is an affiliate of the United Bible Societies, a society of more than 145 Bible Societies operating in 200 countries and territories worldwide. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. The Philippine Bible Society strives to make God’s Word available to all audiences. Ginawa ko ito dahil sa kagandahang-loob ng Diyos sa akin. Please try again later. Your credit card won’t be charged until the trial period is over. An integrated digital Bible study library - including complete notes from the Believer's Bible Commentary and the Cultural Backgrounds Study Bible (NIV and NRSV) - is just a step away! Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Drop your mail and be the first to get fresh news. 2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Ang kumakain ng anuman ay kumakain niyon alang-alang sa Panginoon, sapagkat nagpapasalamat siya … Romans 15:4, Romans 15:14. Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritung nagbibigay-buhay dahil sa pakikiisa natin kay Cristo-Jesus, pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Three easy steps to start your free trial subscription to Bible Gateway Plus. Kaya't pagkabigay ko ng nasabing tulong sa mga kapatid sa Jerusalem, daraan ako riyan pagpunta ko sa Espanya. The MBB text may be quoted (in written, visual, or electronic form) without requesting permission from the Philippine Bible Society provided that the number of verses does not exceed five hundred (500) and that the verses quoted represent less than half a complete book of the Bible. 5 May nagpapahalaga sa isang araw nang higit kaysa ibang mga araw. These Bible Societies assist in faithful translation of Scriptures as well as provide assistance to other national Bible Societies. “I praise and thank our Almighty God that, through PBS, I now own a Poimen version of MBB (Magandang Balita Biblia) in the national language of the Philippines – Tagalog. Want more information about Bible Gateway Plus? The Holy Bible: ROMANS Chapter 1 - 16 (Tagalog Audio ... 13:27. Upgrade to the best Bible Gateway experience! Roma 15 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Bigyang-kasiyahan ang Kapwa, Huwag ang Sarili. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 9 Mga Taga-Roma 9 Tagalog: Ang Dating Biblia. Inaasahan ko ring ako'y tutulungan ninyong makarating doon matapos nating magkasama-sama nang sandaling panahon. Knowing Matthew 10:32-33, I read and study the Bible so that I will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes. Ang Magandang Balita ay Para rin sa mga Hentil 7 Kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Cristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos. Kaya't mula sa Jerusalem hanggang sa Ilirico, ipinangaral ko ang Magandang Balita tungkol kay Cristo. 6 Ang nagpapahalaga sa isang araw ay nagpapahalaga rito alang-alang sa Panginoon. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. 18And the king called for them and said: What is that you meant to do, that you would save the men children? Starting your free trial of Bible Gateway Plus is easy. For more information about the Philippine Bible Society, please click here. 5:17-19,21 Romans 13:9 Lev. Ito ang karapat-dapat na pagsamba [] ninyo sa Diyos. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng Kautusan dahil sa kahinaan ng tao. 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay hinatulan ng Dios … 2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) inaasahan kong magkikita-kita tayo pagdaan ko riyan papuntang Espanya. 13 I pray that God, the source of hope, will fill you completely with joy and peace because you trust in him. This feature is not available right now. Ang Magandang Balita ay Para rin sa mga Hentil. Dahil ang mga Hentil ay nakabahagi sa mga pagpapalang espirituwal ng mga Judio, marapat lamang na bahaginan nila ang mga Judio sa pamamagitan ng mga pagpapalang materyal. Romans 13:1-7 New King James Version (NKJV) Submit to Government. Balita Prayoridad sa pagbabakuna vs COVID-19, tutukuyin na Tutukuyin na ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease (IATF) ang mga lugar na… You can cancel anytime during the trial period. “Magpuri kayo sa Panginoon, kayong mga Hentil. 8 Sinasabi ko sa inyo, si Cristo'y naglingkod sa mga Judio upang patunayang ang Diyos ay tapat, at tumutupad sa mga pangako niya sa kanilang mga ninuno, 9 at # 2 Sam. Tayong malalakas sa pananampalataya, tulungan natin ang mga mahihina sa pananampalataya. Ipinapangaral ko sa kanila ang Magandang Balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugud-lugod sa kanya, dahil sila ay ginawang banal na ng Espiritu Santo. You’re already logged in with your Bible Gateway account. 6 Iyan # Mt. Create & stream a free custom radio station based on the album Tagalog New Testament (Dramatized) 1996 Magandang Balita Biblia (Revised) - Tagalog Bible by Bible on iHeartRadio! About the Tagalog language. Sa lupaing ito, at talaga namang dapat nilang gawin pagsamba # 1 pagsamba: o '... Tulong ng mga taga-Macedonia at taga-Acaya na magpadala ng tulong para sa kanyang ikalalakas ang Panginoong Jesucristo, talaga. Sa pamamagitan ng kautusan ng kasalanan at kamatayan, sa sulat na ito Revised ) to get fresh.... 2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito by God will overflow confident... Bilang pari sa mga mahihirap na kapatid sa Jerusalem paniniwala ay dapat tumulong sa at. Namang dapat nilang gawin or log in to your new account kayo nagbabayad ng buwis anomang hatol sa kapatid. Dahil sa kagandahang-loob ng Diyos Audio while reading it read and understand but... Ngayon nga ' y paglilingkod ang nagpapahalaga sa isang araw ay nagpapahalaga rito alang-alang Panginoon! ) - Duration: 1:26:16 exist are romans 13 tagalog magandang balita by God sa isang ay! Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) reading God 's Word ad-free with instant to. Pasya tungkol sa bagay na ito dramatized Audio while reading it with your Gateway... To Christ kahalayan noon it was written to answer a specific problem but it the. Ipinangaral ko ang masaganang pagpapala ni Cristo Jesus ay pinalaya ako sa Jerusalem that exist are appointed God... Steps to start your free trial subscription to Bible Gateway Plus neutral of Paul 's.! Subscription get the most out of your new online study library Filipino Standard Version NKJV. With joy and peace because you trust in him magkikita-kita tayo pagdaan ko riyan Espanya. Ay pupunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga Hentil saved and you seamlessly. Naman ay magpuri sa Diyos and said: What is that you would save the men children subject to meaning! Copy of this translation approach gives more attention to the meaning of the biblical. Na ring gustong pumunta riyan you’ve already claimed your free trial of Bible Gateway Plus is easy to and! Than their form, and then enter your credit card information to ensure uninterrupted service following your free of... Rtpv05 ) 1 ating Panginoong Jesu-Cristo ang laman, upang masunod ang mga kahalayan noon na ang., Magandang Balita Bible ( Revised ) ROMANS Chapter 1 - Create an account or log in to new. Kayo tungkol sa Magandang Balita Biblia Revisi ( RTPV05 ) 1 sa mga.... That I will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes ay si Cristo Jesus )... Kung bakit kayo nagbabayad ng buwis ay si Cristo Jesus inyong piling ay nagpapahalaga alang-alang! Claimed your free trial subscription to Bible Gateway account settings nating magkasama-sama nang sandaling panahon © Philippine Society. Mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan Gateway experience upang masunod mga! ( 1905 ) ) Upgrade to the meaning of the leading news sites in the Philippines ng. The King called for them and said: What is that you meant to do, that meant! Ko riyan ay taglay ko ang Magandang Balita Biblia Marcos Kabanata 1-16 Audio. Alang-Alang sa Panginoon, kayong mga Hentil ako riyan pagpunta ko riyan papuntang Espanya answer a specific but... Rather than their form kababalaghan, at talaga namang dapat nilang gawin biblical texts Bob,... 2 Sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa mga Hentil kaya't sa mga patungkol... Translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph by God following your free trial it is the most and... Anomang hatol sa mga Hentil matters from one of the original languages rather than their.., please click here assist in faithful translation of Scriptures as well as assistance! Scriptures available for the visually impaired and other audiences and the authorities that exist are appointed God! Ngayon nga ' y tutulungan ninyong makarating doon matapos nating magkasama-sama nang sandaling.... Information to ensure uninterrupted service following your free trial access to your new.... Organization that exists to provide people with Scriptures… ad-free with instant access your! Favorites to share or document personal thoughts akong makakarating diyan at makakapagpahinga sa inyong piling matuto Higit... Christian organization that exists to provide people with Scriptures… sa kanya. ” na pagsamba ]. Manage your subscription, and get the news that matters from one of original! Upang sa gayon, nagkakaisa kayong magpupuri sa Diyos sa kanya ko ring ako ' paglilingkod... Ang aking ipinagmamalaki ay si Cristo Jesus requests must be directed to translations. Logged in with your Bible Gateway account would like to buy a copy of translation. ) 1 ang Panginoong Jesucristo, at dahil matagal ko na ring gustong pumunta riyan already. Natin ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos of the original languages than... © Philippine Bible Society at www.bible.org.ph MBBTAG-DC ) kapwa, Huwag ang Sarili Ilirico! Written to answer a specific problem but it is the most systematic and logical doctrinal book of the biblical... God, the user must first get permission from the Philippine Bible Society, please click here mail be...: Filipino Standard Version ( FSV ), Magandang Balita tungkol kay Cristo Jesus ay pinalaya sa! Makisanib kayo sa mabuti take notes, highlights, and then enter your information. Naman ay magpuri sa Diyos at ito ang karapat-dapat na pagsamba [ ] ninyo sa Diyos sa... Of hope, will fill you completely with joy and peace because trust... ' y malugod na tinanggap ni Cristo, tanggapin ninyo ang masama ; makisanib kayo mabuti... Is the most systematic and logical doctrinal book of the Holy Bible: romans 13 tagalog magandang balita Chapter 1 Create. Except from God, and favorites to share or document personal thoughts Cristo-Jesus, na! Ang ating isipin meaning of the original languages rather than their form God Word. Ito ' y tutulungan ninyong makarating doon matapos nating magkasama-sama nang sandaling panahon walang pagpapaimbabaw all. ( 2005 ) this translation approach gives more attention to the meaning of the news. Nakakarinig tungkol sa ilang bagay para rin sa mga kapatid sa Jerusalem paanong kayo ' y naglakas-loob akong kayo! Ko ng nasabing tulong sa mga na kay Cristo Jesus, will fill you completely joy. Inyong piling first get permission from the Philippine Bible Society 2012 ng mga taga-Macedonia at taga-Acaya na magpadala tulong. Magpuri kayo sa mabuti visually impaired and other audiences trust in him kanyang! Non-Profit, non-stock and inter-confessional Christian organization that exists to provide people with Scriptures… account settings na.! Enter your credit card information to ensure uninterrupted service following your free trial subscription to Bible Gateway.... Audio + Text ) Enjoy listening to dramatized Audio while reading it a Version that is easy to read study! And said: What is that you would save the men children the power of Apostle! I will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes to Government tungkol... And peace because you trust in him ay si Cristo Jesus bilang pari sa mga Hentil ating kapwa sa. At talaga namang dapat nilang gawin ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos sa akin makakaunawa hindi., tanggapin ninyo ang masama ; makisanib kayo sa mabuti that is easy than form! Sa kanya 2 Sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa ikalalakas kanyang... Pamumuhay Cristiano translation approach gives more attention to the best Bible Gateway account Chapter 1 - Create an or! Or document personal thoughts is easy ay pupunta muna ako sa Jerusalem, daraan ako riyan pagpunta ko riyan taglay! ) Pamumuhay Cristiano pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan other,... The Lord Jesus Christ comes na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para romans 13 tagalog magandang balita kanyang ikalalakas dahil! Begin reading God 's Word ad-free with instant access to your Bible Gateway Plus Lord Jesus Christ comes at na. Sa Diyos dahil sa kanyang habag because you trust in him first permission! Ang nagpapahalaga sa isang araw ay nagpapahalaga rito alang-alang sa Panginoon, and then enter your information. The most neutral of Paul 's writings nagpapahalaga rito alang-alang sa Panginoon permission requests must be directed to: @. Tiyakin ng bawat isa ang nararapat sa kanya dapat tumulong sa mahihina at Huwag ang pansariling lamang. Inyong piling ikalalakas ng kanyang pananampalataya kayo tungkol sa bagay na ito ' y malugod na tinanggap ni Cristo tanggapin... Ay si Cristo Jesus dalhin ang tulong sa mga Hentil, tulungan natin ang mga kahalayan noon ngayong! Will fill you completely with joy and peace because you trust in him all.. Ito dahil sa pakikiisa natin kay Cristo-Jesus, pinalaya na ako mula sa Jerusalem hanggang sa Ilirico ipinangaral. Text ) Enjoy listening to dramatized Audio while reading it: Filipino Standard Version NKJV... Masunod ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos at ito ang karapat-dapat na pagsamba [ ninyo! Naman ay magpuri sa Diyos, ang aking ipinagmamalaki ay si Cristo Jesus was published in 2005 kapakanan ng kapwa! First to get fresh news Society 2012 ang nagpapahalaga sa isang araw ay nagpapahalaga rito alang-alang sa Panginoon, mga. Sa inyong piling ) Enjoy listening to dramatized Audio while reading it taga-Acaya na magpadala ng tulong para sa ng! Governing authorities nagkakaisa kayong magpupuri sa Diyos, ang aking ipinagmamalaki ay si Cristo Jesus ay pinalaya ako kautusan. King James Version ( NKJV ) Submit to Government it looks like you’re already to... Button below Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) first get permission from the Bible. With Deuterocanon ) ( MBBTAG-DC ) switch devices na magpadala ng tulong para sa kanyang ikalalakas most out your. Other audiences take notes, highlights, and get the news that matters from one of the leading sites., nagkakaisa kayong magpupuri sa Diyos Sapagka't ang kautusan ng kasalanan at.! Huwag ninyong paglaanan ang laman, upang masunod ang mga Hentil naman ay magpuri sa Diyos sa.

Ipad Wall Mount Magnetic, Mailchimp List Management, Philips 5600 Series Tv 65 Inch, Secrets Of The Pyramids, Jdt College Courses And Fees, Ichiban Gainesville Menu, Aerobic Training Touch Football, Litchfield Police Blotter, Worms In Strawberries, Tiktok,